OVU KNJIGU NE ZAPOSTAVLJAJ

Često čujemo ljude kako kažu: “On je istinski pobožan, stalno uči Kur’an.“ Ili čujemo kako musliman kaže za muslimana: “On ti živi onako kako u Mus(h)afu se kaže, nema kod njega drugačije.“

Kur’an nije objavljen samo vjernicima, Kur’an nije objavljen samo onim vjernicima koji klanjaju i poste, Kur’an nije objavljen samo ljudskim bićima. Kur’an je Allahova Riječ, Objava, Knjiga koja je objavljena kao Uputa za sretan život na ovom i budućem svijetu.
On je objavljen i obraća se vjernicima, nemuslimanima, grješnicima, Kur’an je objavljen džinnima i ljudima. Svakom biću, tjelesnom ili duhovnom, Kur’an se obraća i poklanja mu pažnju.

A koliko mi Kur’anu pažnje posvećujemo? Imamo različite pristupe Kur’anu, generalno gledano, muslimani poštuje Kur’an kao Božju knjigu. Ali, da li je samo dovoljno nešto poštovati?

Zamislimo studenta medicine koji se sa velikim poštovanjem odnosi prema knjizi anatomije. Toliko je poštuje da je nije nikad otvorio, nikad iz nje nije ništa pročitao, a pogotovo naučio, čuva je umotanu u komodi da na nju ne padne prašina. Ali, taj student ima jaku želju da položi ispit iz Anatomije. Mislim da će proći i da će profesor imati razumijevanja prema njegovoj pažnji koju gaji prema knjizi anatomije, hoće li položiti, šta mislite vi?

Kur’anu nije mjesto u komodi, umotanom u peškir, pod ključem! Mjesto Kur’ana mora da bude u našim srcima. Na ovom svijetu ne postoji ništa što može unijeti smirenost u srca ljudi poput Kur’ana. Sve ostalo je samo lažna i prividna smirenost. Uzvišeni Allah objavio je Kur’an napajajući naša srca životom, jasno i s ciljem oživljavanja naših srca, bez obzira koje ili čije srce bilo u pitanju. Tako se Allah, dž.š., kroz Kur’an, ne obraća samo vjernicima, nego svakoj društvenoj jedinki.

Grješnik kroz Kur’an vidi svoju tevbu (pokajanje), vjernik praktičar kroz Kur’an vidi svoje učvršćivanje u vjeri, nemusliman kroz Kur’an vidi novo shvatanje i poimanje zadnje Božje Objave čovječanstvu. Kur’an se obraća bolesnicima, trgovcima, naučnicima, djeci, roditeljima, onima koji nemaju djece, studentima, džinima. Kur’an nikog nije zapostavio, ali mi jesmo zapostavili Kur’an.

Stanje svakog čovjeka i njegov život obuhvaćeni su Kur’anom, ali je potrebno potražiti uputu, potrebno je odmotati peškir, obrisati prašinu sa njega, uzeti abdest, sjesti i početi se družiti sa riječima Uzvišenog Gospodara.

Zbog toga,nemojte dozvoliti da prođe ramazan, a da se niste nikako ili slabo družili s Kur’anom! Znajte da nemate izgovora. Izgovori poput: ne znam učiti Kur’an i sl., nisu dovoljno jaki. Ima i drugih načina da se družite sa Kur’anom.
Nabrojat ćemo nekoliko jednostavnih savjeta, možda neki od njih budu odgovarali kako biste sebi priuštili druženje sa Kur’anom u mjesecu Kur’ana:

– Učenje Kur’ana na arapskom, svaki dan 20 stranica. Napravite sebi raspored, proučite oko pet stranica poslije svakog namaza;

– Ako ne znate arapska slova, a zna neko od ukućana- vaše dijete, supružnik, brat, bilo ko, neka uče Kur’an glasno a vi slušajte.

– Ako ne zna niko učiti Kur’an, onda svaki dan uzmite prijevod
značenja na bosanski jezik i čitajte sa razmišljanjem, barem po deset-stranica ili više. Što da ne? Koliko naših ljudi pročita prijevod Kur’ana za ramazan? S prijevodom svakako, ali su se družili sa Kur’anom, što predstavlja radost za srce.

– Ako nikako nemate Kur’an u kući (nažalost, ima kuća u kojima nema Kur’ana), onda nađite na internetu video i audio klipove i slušajte učenje Kur’ana. Svaki dan, poslije namaza ili dok odmarate, upalite sebi učenje, slušajte Kur’an i uživaje. Također, audio i video verzije kur’anskih sura možete pronaći i za svoj mobitel.

– Ako znate neke sure iz Kur’ana napamet, naučili ste ih u mektebu nekad davno, ponavljajte ih svaki dan, bez obzira što su to iste sure, svaki dan ih po nekoliko puta ponavljajte. Neka vam jezik bude vlažan od učenja Kur’ana.

Zapamtite, mjesec ramazana je mjesec Kur’ana i u tom mjesecu počelo je njegovo objavljivanje Poslaniku, s.a.v.s.

Autor: Saudin Cokoja
Iz knjige “Neka pobijedi dobra strana duše”