OVO SU NAČINI STICANJA NAGRADE I BRISANJA GRIJEHA

1.Pokajanje – stalna tevba
2.Izlazak radi traganja za naukom
3.Spominjanje Allaha (zikr)
4.Činjenje dobra i upučivanje na dobro
5.Pozivanje u vjeru (da`wa)
6.Naređivanje dobra i odvračanje od zla
7.Kiraet – učenje Kur`ana
8.Poučavanje drugih Kur`anu
9.Nazivanje selama
10.Ljubav u ime Allaha
11.Posječivanje bolesnika
12.Pomaganje ljudima u vraćanju duga.
13.Sakrivanje mahana drugih ljudi
14.Održavanje rodbinskih veza
15. Istinoljubivost i iskrenost
16.Savladavanje srdžbe
17.Dova na kraju sijela
18.Strpljivost u bolesti, žalosti i tugi
19.Lijep moral
20.Dobročinstvo roditeljima
21.Pomaganje hudovicama i siromasima
22.Briga o jetimu
23.Abdest
24.Učenje šehadeta poslije abdesta
25.Ponavljanje za muezzinom dok uči ezan
26.Gradnja mesdžida (džamije)
27.Upotreba misvaka
28.Odlazak u mesdžid (džamiju) radi namaza
29.Pet dnevnih namaza
30.Sabah i ikindija namaz
31.Klanjanje džume namaza
32.Momenat petkom kada se primaju dove
33.Klanjanje pritvrđenih sunneta pet farz namaza
34.Dva rekata nafile nakon počinjenog grijeha
35.Klanjanje noćnog namaza
36.Duha namaz (između izlaska sunca i podne namaza)
37.Salavat na Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s.
38.Post
39.Post tri bijela dana svakog mjeseca (14,15 i 16 dan hidžretskog mjeseca)
40.Post mjeseca Ramazana
41.Post šest dana Ševvala
42.Post na Dan Arefata
43.Post Jevmu ašura
44.Priređivanje iftara postaču
45.Namaz u noći Kadr
46.Davanje sadake
47.Obavljanja hadždža i umre
48. Koristan rad u prvih deset dana zul-hidžeta.
49.Borba na Allahovom putu
50. Dijeljenje na Allahovom putu
51.Namaz umrlom muslimanu i slijeđenje džennaze
52.Čuvanje jezika i stidnog dijela tijela
53.Vrijednost zikra la ilahe illellah i vrijednost subhanellahi ve bihamdihi
54.Sklanjanje sa puta onog što uznemirava prolaznike
55.Odgoj i izdržavanje ženske djece
56.Dobročinstvo prema životinjama
57.Ostavljanje prepirke
58.Posjećivanje braće u ime Allaha
59.Pokornost supruge svom mužu
60.Netraženje od ljudi

hadisi.blogger.ba