ONAJ KO SANJA UMRLU OSOBU VESELU

Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Alla­ha dž.š., jer se oni nalaze u kući istine, a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dž.š., shodno riječima Vjerovjesnika s.a.v.a.s.: “Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna.”Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla – to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu, shodno riječima Uzvišenog: “Naprotiv, oni su živi kod Gospodara i opskrbljeni su.”Isto tako, ako bi na umrloj osobi vidio krunu, ili da ima prstenje, ili da ga vidi da sjedi na postelji ili na krevetu, i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt, to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt.

Slični snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju; takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku.Ko sanja da se umrla osoba smije – to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno, shodno riječima Uzvišenog: “Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela.”Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja niti mu šta govori niti ga dotiče – ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobročinstava koja mu pristižu od njega poslije smrti te osobe. ,Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi, ili kao da hoće da ga udari, to ukazuje da on, tj. taj koji sanja, čini neposlušnost.

Autor: Ibn Sirin

O važnosti sna
Priča se da je hazreti Omer, r.a., rekao: “Hoćete li da vas obavjestim o čovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netačan san, a sve što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti.”
Čuveni tumač snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: “Ne mora sve što čovjek sanja biti tačno, tačno je samo ono što ti dođe od uzvišenog Allaha preko meleka koji je zadužen za san koji se zove Rehail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza.”
Ibn Sirin dijeli snove u tri vrste: san kao radosni nagovještaj od strane Allaha, dž.š., san koji je od šejtana i san koji je posljedica neke čovjekove preokupacije.
Neki tumači snova kažu da se melek koji je zadužen za san zove Sidikun.
Prenosi se od ashabe po imenu Ebu Derda da je rekao: “Kad zaspe čovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (Prijesto Svemogućeg), pa ako je ta osoba čista po šerijatskim/pravnim propisima dozvoli joj se da učini sedždu Uzvišenom, a ako je nečista sedžda joj se ne dozvoljava.

Abdul Gani Nablusi, učenjak poznat po tumačenju snova ali i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama, kaže o snovima ovo: “Snovi se dijele na lažne i istinite. Lažnih je šest grupa, a to su:
– govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije,
– san zvani hulm; to je san koji se sanja kad čovjek zaspe nečist; takav san se ne komentariše;
– snovi koji dolaze kao zastrašivanje i sl. od strane šejtana;
– lažni san kojeg šejtan pokazuje; takav se san i ne treba ubrajati u snove;
– snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu npr. visoke temperature i dr.
– snovi koje izazivaju bolovi, tj. koji su rezultat ljudskih bolova.
Posljednje dvije grupe su formalno slične, međutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije različite boli.

Istiniti snovi se dijele na pet grupa:
– san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva; primjer za to nam je Poslanikov san spomenut u suri El-Feth: “Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete sigurno u Časni hram ući bezbjedni”. Takav je bio i san Ibrahimov, a.s., u kome je vidio da treba sina da žrtvuje.
– dobar san koji je radost od Uzvišenog, Allaha, kao što kaže vjerovjesnik Muhammed, a.s.: “Najbolje što od vas neko može usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane.”;
– san kojeg ti pokaže melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduči iz “Majke knjige”; on pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje;
– san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se aludira; on ide preko duša (Ervah). Npr. kad čovjek vidi u snu meleka koji mu kaže: “Žena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja”; s tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj čini prostituciju s njegovom ženom, tako da se taj san tumači, jer je prostitucija skrivena kao otrov;
san koga treba tumačiti potpuno suprotno; npr., ako neko sanja da uz neki instrument (muzički) svira u džamiji taj će se pokajati uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen, ili ako neko sanja da uči Kur’an u kupatilu, bit će poznat po pokvarenosti; jasno je da se ovdje misli na pojedine snove.

Pripremila: Melisa Hasanic/islam-iman.com

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!