Obaveznost traženja dozvole od žene za udaju

Bez obzira kolika su razilaženja kada se radi o starateljstvu nad ženom,njen je staratelj dužan prvo zatražiti mišljenje žene tj. da dobije njenu dozvolu,a zatim da obeća njenu ruku. Naime brak je stalna obaveza i početak zajedničkog života između čovjeka i žene. Taj suživot neće potrajati ukoliko ona nije zadovoljna s tim čovjekom za koga se udala. Zbog toga,Šerijat je zabranio prisiljavanje žene na brak s čovjekom koga ne voli bez obzira da li se radilo o djevici ili već udavanoj ženi. Sklapanje braka bez njene dozvole neispravno je i ona ima pravo tražiti prekid ugovora. Ibn Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: ” Već udavana žena preča je od svog staratelja(tj.njen staratelj ne smije sklopiti brak bez njene dozvole,a to ne znači da ona može sklopiti brak bez dozvole njenog staratelja),da izrazi svoje nezadovoljstvo za sklapanje braka,a od djevice treba tražiti dozvolu da se uda,a njena je dozvola ako bude šutjela kada bude upitana.”
(Bilježe ga autori Kutubuss-sitte osim Buharija)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Razvedenu ženu ne treba udavati dok se za to ne zatraži njen savjet niti djevicu dok se ne dobije njena dozvola.” Ashabi upitaše: ” A šta je njena dozvola?” Allahov poslanik a.s. odgovori: “Ako bude šutjela”.

Hasna bint Hidam r.a.prenosi da ju je njen otac kao već udavanu ženu bez njene dozvole udao,pa je ona došla kod Allahovog Poslanika a.s.,požalila mu se na to,pa je on poništio taj brak.
(Bilježe autori Kutubuss-sitte,osim Muslima)

Abdullah bin Burejda od svog oca prenosi da je neka djevojka došla kod Allahovog Poslanika a.s.i rekla: ” Otac me udao za svog bratića kako bi se izbavio iz siromaštva.” Allahov Poslanik a.s. dao joj je pravo da odluči a ona je rekla: ” Ja sam prihvatila očevu odluku,ali sam htjela pokazati ženama da očevi nemaju pravo da ih prisliljavaju na udaju.” (Bilježi ga Ibn Madždže,a njegovi su prenosioci i oni od kojih Buhari prenosi hadise koje je zabilježio u svom Sahihu)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!