O POSLANIČE, LJUDI KADA VIDE OBLAK RADUJU SE NADAJUĆI SE DA NOSI KIŠU, A KAD GA TI UGLEDAŠ VIDIM NA LICU NEUGODNOST.’

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla:
Poslanik, sallallahu alejhi we selem, kada bi vidio oblak ili vjetar znalo bi se to na njegovom licu, pa sam rekla: ‘O Poslaniče, ljudi kada vide oblak raduju se nadajući se da nosi kišu, a kad ga ti ugledaš vidim na licu neugodnost.’ Pa je rekao: ‘O Aiša, ko mi garantuje da ne nosi kaznu. Narod Ad je bio kažnjen vjetrom. Vidio je narod kaznu pa je rekao:
“Ovaj nam oblak kišu donosi.” (Al-Ahkaf, 24)
[Hadis je sahih. Prenosi ga Muslim, 616/2/16 i Ahmed u Musnedu, 6/66.]
Prenosi se takođe od Aiše, radijallahu anha, da je rekla:
Kada bi vjetar žestoko puhnuo, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, bi rekao:
‘Moj Allahu, molim Te za njegovo dobro i dobro koje je u njemu i dobro sa kojim je poslan i utječem se Tebi od njegovoga zla, zla što je u njemu i zla sa kojim je poslan.’
[Hadis je sahih. Prenosi ga Muslim u sahihu.]

 islamzivot

Leave a Reply

Your email address will not be published.