O ONOME KO BI ŽRTVOVAO PORODICU I IMETAK DA VIDI POSLANIKA, S.A.V.S.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: Iz redova mog ummeta najviše će me voljeti ljudi koji će doći poslije mene. Jedan od njih bi volio da me vidi više od svoje porodice i imetka.

Komentar:

Vjerovjesnik, s.a.v.s., najavljuje da će i u kasnijim naraštajima biti ljudi koji će voljeti Poslanika, s.a.v.s., iskrenom ljubavlju i onih koji bi željeli da ga vide više nego svoju porodicu ili imetak, a u drugom predanju se navodi da bi ga voljeli vidjeti, pa makar izgubili porodicu i cjelokupni imetak.

Izvor: Muslimova zbirka hadisa sa komentarom, dr. Kurdić, dr. Rebronja

Priredio: Esmin Mehić