NEW YORK: HILJADE MUSLIMANA BAJRAM-NAMAZ KLANJALO U PARKU BENSONHURST

Nekoliko hiljada vjernika je molitvu obavilo u centralnom parku u tom gradu. Na molitvi su se okupili muslimani koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a koji su porijeklom iz raznih dijelova svijeta.

Muslimani širom svijeta obilježavaju jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban-bajram.

Oko dva miliona hadžija klanjalo je bajram-namaz u haremu Kabe u Mekki.

faktor.ba