NEPOSLUŠNOST PREMA MAJCI-ALLAH GA KAZNIO JOŠ NA OVOM SVIJETU

Neposlušnost prema majci-Allah ga kaznio još na ovom svijetu

Majka imala jedinca sina, kojeg je voljela kao očini vid. Sin joj je bio hairli i pobožan. Probudi se u njemu ideja, kao i kod svakog muslimana, da obavi hadždž. Kada je pripreinio sve što je potrebno, saopći majci svoj nijjet.Majka, znajući da je to dug put i da je (nekada) vezan sa izvjesnimopasnostima po život, predloži mu da sačeka još koju godinu. On majku ne posluša, već se zaputi da obavi svoju dužnost. Tako putujući stigne u neko veće mjesto u jacijski vakat. Naiđe pored džamije, vidi da ljudi klanjaju jaciju, pa i on uđe. Pošto nije prispio u džemat na vakat počeo je sam klanjati. Dok je on obavljao namaz, ljudi su izašli iz džaimije. On je ostao sam, a u međuvremenu jedan lopov je pokušao da provali u neku kuću kroz prozor. Vlasnik ga primijeti i odmah pozva komšiluk koji se dade u potjeru za lopovom. Kada su naišli pored džamije neko je ugledao našeg putnika i poviče:”Eno lopova u džamiji“. Brzo ga uhvate i odvedu u policiju. On se otimao pokušavajući ih ubijediti da on nije lopov i da je pošao obaviti hadždž. Niko mu to nije vjerovao. Sutradan je priveden kadiji koji je na osnovu mnoštva svjedoka doniopresudu da mu se odsiječe ruka. Stavili su mu na prsa plakat na kome je pisalo da je kradljivac i tako je proveden kroz grad, a i sam je morao stalno vikati i ponavljati da je lopov.

Međutim, on je umjesto toga stalno ponavljao: ,,Ovakva kazna čeka svakog ko ne sluša majku!“ Kada je kadija čuo šta on uzvikuje, upita ga za razlog,a on mu ispriča kako mu majka nije bila zadovoljna da on ove godine ide na hadž i smatra, da ga je Allah, di.ž., zbog te neposlušnosti prema majci kaznio. Kada je kadija saslušao njegovu priču, oslobodio ga je kazne.

islamzivot