NEKO OD VAS ĆE TRAŽITI TRN U OKU SVOGA BRATA, DOK NEĆE PRIMJEĆIVATI STABLO U OKU SVOME

Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Neko od vas će tražiti trn u oku svoga brata, dok neće primjećivati stablo u oku svome.”

Od Bekra b. Abdullaha el-Muzenija rhm.,se bilježi: “Ako vidite čovjeka koji se bavi tuđim grijesima, a zaboravlja svoje grijehe, znajte da je pao u klopku.”

Dejlemi rhm., bilježi od Enesa r.a.: “Blago onome koga je bavljenje njegovim mahanama odvratilo od istraživanja mahana ostalog svijeta.”