NASA nam dala priliku da uvidimo da je istinita najava velikog predznaka Sudnjeg Dana

Nauka o astronomiji je potvrdila da se brzina kretanja Marsa usporila prema istoku, u par zadnjih nedjelja u tolikoj mjeri da primjecujemo “treperenje” izmedju istoka i zapada. U srijedu 30 jula, kretanje Marsa prema istoku je STALO. U periodu izmedju avgusta i septembra Mars je promijenio kretanje u pravcu zapada – sto znaci da ce sunce na Marsu izlaziti sa zapada. Ovaj cudan fenomen suprotnog kretanja je nazvan “Retrograde Motion” – retrogradno pomjeranje. Vecina naucnika tvrde da ce ovaj fenomen zahvatiti sve planete, makar jedanput, i da je Zemlja jedna od njih. Zemlja ce se jednoga dana kretati u suprotnom pravcu, sto ce omoguciti da sunce izadje sa zapada. To se moze skoro desiti!

Da se podsjetimo:

Allah (dzelle dzelaluhu) kaze, u prijevodu znacenja ajeta:”Zar oni cekaju da im meleki dodju, ili kazna Gospodara tvoga ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onog dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dodju, nijednom covjeku nece biti od koristi to sto ce tada vjerovati, ako nije prije vjerovao ili ako nije kao vjernik, kakvo dobro djelo uradio. Reci:”Samo vi cekajte, i mi cemo, doista cekati!” (El-En’am 6:158)

Izlazak sunca sa zapada je spomenut u hadisu Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, kao prvi veliki znak Smaka svijeta. Prenosi se da je Abdullah ibn Amr, r.a., rekao:- Jos uvijek pamtim hadis Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, u kojem je rekao: “Prvi znak (Smaka svijeta) je izlazak sunca sa zapada i pojava zivotinje (dabbe) u prijepodnevnom vremenu. Bez obzira koje ce se od toga dvoga prvo desiti, ono drugo ce se ubrzo zatim pojaviti.” Ebu Hurejra(radiallahu `anhu) kaže: “Poslanik (sallallahu `alejhi ve sellem) je rekao: “Pozurite da ucinite što više dobrih djela prije negoli se desi sest stvari: izlazak sunca sa Zapada, pojava dima, Dedzdzal, zvijer iz zemlje, smrt nekog od vas, ili opsti metez i smutnja.” (Ahmed, Muslim)

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!