MUSLIMANI GVINEJE OD TURAKA DOBILI MEDRESU, ISLAMSKI FAKULTET I DŽAMIJU

MUSLIMANI U GVINEJI OD TURSKE DOBILI MEDRESU, ISLAMSKI FAKULTET I DŽAMIJU

Muslimani Gvineje su od braće Turaka dobili medresu, islamski fakultet i džamiju. Da ih Allah nagradi, posebno ako uzmemo činjenicu da će se u medresi, fakultetu i džamiji praktikovati malikijski mezheb i ehli sunnetski eš’arijsko-maturidijski akaid, tj. braća Turci poštuju islamsku tradiciju, baštinu i uvjerenja muslimana Gvineje, te im neće nametati svoje mezhebe.

Gvineja je država u zapadnoj Africi i izlazi na Atlantski okean. Površina Gvineje je 245,857 km2 (kao stare Jugoslavije) sa preko deset miliona stanovnika uglavnom islamske vjeroispovjesti.

Građani Gvineje se pretežno bave poljoprivredom, medjutim nepoljoprivredni sektor ostvaruje 75% BDP-a. Gvineja je drugi po veličini izvoznik boksita i posjeduje 30% svjetskih rezervi. Važna su i nalazišta zlata i dijamanata. Pored svega toga, stanovništvo Gvineje živi u očitom siromaštvu, dok njene blagodati uglavnom koriste zapadne sile, posebno Francuska.

19 februara 2017. godine, muslimani Gvineje su dobili na poklon prelijepu džamiju, islamski fakultet i medresu, što čini važan faktor u očuvanju islama na ovim prostorima.

Zamisao ovog projekta je školovanje mladih kadrova Gvineje, ali i okolnih zemalja, kao iz Gane, Malija, Senegala, Burkina Faso, i drugih država u regionu. Ovaj višemilionski projekat je poklon od braće Turaka, posebno džemata uvaženog šejha Mahmud Efendi, hafizahullah!

Molim Allaha, dž.š., da obilato nagradi sve one koji učestvuju da se očuva i širi ova prelijepa istinska vjera.

preuzeto sa hanefijskimezheb