MUŠKARAC POSTIO, UČIO EZAN I PRI TOME MU MELEK SMRTI UZEO DUŠU, SUBHAN’ALLAH!

U Džiddi se prošle godine dogodilo nešto nevjerovatno tokom sabah namaza, subhanaAllah. U džamiji El-Amira Hussah mujezin je kasnio. Muškarac od 54 godine je počeo učiti ezan. Prilikom učenja poslijednje riječi Allah je uzeo njegovu dušu i on je preselio. Njegove posljednje riječi su bile La illahe illallah. Koje je to skriveno dobro djelo ovaj brat mogao uraditi da mu Allah podari ovu čast! Zapamtite, Poslanik, s.a.v.s., je rekao da ćemo na Sudnjem danu biti proživljeni onako kako smo umrli. Znači, on će doći na Sudnji dan učeći ezan dok posti. Uz to ukoliko posljednje riječi onog koji umire budu šehadet Džennet mu je obećan.

O Allahu, ukoliko postoji najveća stvar koja me zabrinjava, to je pitanje- Kakav će naš kraj biti?
Abdullatif Haled