MOJ MUŽ JE OŽENJEN NJEMICOM I IMA DIJETE SA NJOM KOJE ŽIVI SA NAMA, ŠTA DA RADIM?

PITANJE:
Moj muž je bio oženjen Njemicom i s njom je dobio dijete koje živi s nama.
Suočavam se s problemom pošto se on i dalje sa njom viđa. Ona dolazi kod nas
u kuću da vidi dijete i muž traži od mene da je služim i lijepo se prema njoj
odnosim. Molim da me uputite šta da radim.
ODGOVOR:
Prije svega, preporučio bih ti strpljenje i lijep odnos prema mužu, djetetu koje je s vama i
njegovoj majci. Strpljenje u ime Allaha, dž.š, i lijep odnos u ime Allaha, dž.š, sigurno će ti
donijeti dobro na dunjaluku i ahiretu. Možda ćeš reći zar nema ništa bolje od strpljenja? Zar
moram da trpim? Odgovor je da nema ništa bolje od strpljenja, jer Allah, dž.š, naglašava da je
On na strani strpljivih, da ih voli, da neće njihova strpljivost biti uzaludna, a oni s čiju stranu je
Allah, dž.š, i koje On voli, sigurno su pobjednici. (Vidi: El-Bekare, 153, Alu-Imran, 146, Jusuf,
90) Naravno, ne mislim na pasivno strpljenje, jer pasivno strpljenje je islamom zabranjeno ili
pokuđeno, nego mislim na strpljenje u kom čovjek na pozitivan način nastoji popraviti situaciju,
ulažući maksimalan trud, a zatim oslanjajući se na Allaha, dž.š, moleći Ga da mu da ono što je
najbolje na dunjaluku i ahiretu. Zatim, preporučio bih ti da puno moliš Allaha, dž.š, naročito
nakon što učiniš neko dobro djelo, a zatim da, koliko možeš pozitivno, djeluješ na svoga muža
lijepim odnosom prema njemu, njegovom djetetu i njegovoj bivšoj supruzi, ukazujući mu na
šerijatska ograničenja koja on mora primijeniti u odnosu prema bivšoj supruzi. Ona je njemu
haram nakon isteka pričeka (iddeta) kao i svaka druga žena kojoj nije mahrem. Preporučio bih ti
da problem izneseš vašem imamu ili nekoj drugoj osobi za koju smatraš da na tvog muža može
pozitivno djelovati. Pomisao na razvod neka ti bude zadnja opcija, posebno ako je to jedini
problem koji imaš. Želim da naglasim da je njegov lijep odnos prema bivšoj supruzi, majci
njegovog djeteta, izuzetno pozitivna osobina koja govori o njegovoj dobroti. To je islamski
odnos, naravno, pod uslovom da bude u granicama šerijata.
I, na kraju, postoji mogućnost da se on s njom nije razveo, ili da ju je ponovo vjenčao nakon
razvoda. Naime, na to upućuje njegov slobodan odnos prema njoj koji se ne može desiti osobi
koja prakticira islam, a pretpostavljam da je tvoj muž takav. Ukoliko je ta moja pretpostavka
tačna, nastojte urediti odnose u skladu s Kur’anom i sunnetom. I sahabijke su imale inoće. Jeste
da je bilo ljubomore, ali bilo je i lijepog i skladnog života. Smatram da je ispravno da supružnici
imaju jedno prema drugom iskren i otvoren odnos. Skrivanje drugog braka, iako pravno može biti validno, smatram da donosi određene negativnosti koje mogu biti izuzetno štetne, tako da ja skrivanje drugog braka i, općenito, skrivanje braka nikom ne preporučujem.
Odgovorio: Dr. Šukri Ramić