MALOLJETNI BRANIOCI NAŠE ZEMLJE: ŠKOLSKE KLUPE SU ZAMIJENILI ROVOVIMA, A OLOVKE PUŠKAMA!

Oni su branili državu srcem i školske klupe zamijenili rovovima, a olovke zamijenili puškama…

Lijevo sa beretkom na slici, Dževad Landzo hrabriniji od cijelog Užičkog korpusa JNA i imao je tada samo 17 godina.

Desno na slicije Kemal Duračić sa svojih tada 16 godina, sa srcem kao Bosna.

Hvala Bogu, živi su, tu su među nama i predstavljaju maloljetnu populaciju branilaca naše zemlje, pripadnika ARBiH u Konjicu.

Da ih dragi Bog poživi i podari sreću u životu!

bosniaksinfo