Lukač najavio formiranje rezervnog sastava policije RS

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naglasio je da je neophodno da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uvede rezervni sastav policije da bi uspješno odgovorilo na niz sigurnosnih izazova kojima se RS može suočiti.

On je najavio da će se u prijedlogu izmjena Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima naći i prijedlog o uvođenju rezervnog sastava policije.

– To je nova organizirana snaga sa određenim brojem mladih ljudi koji će biti uvedeni u MUP i pojavit će se samo na poziv kada je to potrebno. Oni će imati ovlaštenja kao aktivni sastav policije kada su angažirani da rade na policijskim poslovima. Najprije moramo u zakonu uvesti mogućnost da imamo rezervni sastav policije, a onda ćemo sukcesivno raditi na uvođenju ljudi – pojasnio je Lukač.

Pripadnici rezervnog sastava policije, kaže ministar unutrašnjih poslova, morat će da prođu konkursnu proceduru i ispune psiho-fizičke i druge uvjete da bi mogli da rade te poslove.
– To znači da nećemo odjednom ići sa punim sastavom, ali plan je da maksimalan broj tih ljudi bude 20 posto od aktivnog sastava MUP-a RS koji trenutno imamo – istakao je Lukač.

Saff

Portal Svjetlo Dunjaluka