KUĆA BEZ SUPRUGE JE KABUR

Kuća bez supruge je kabur. Momenti bez nje su predugi. Kad je tu nekako se navikneš pa njeno prisustvo ne cijeniš dovoljno ali čim ode na par dana osjetiš svu gorčinu i hladnoću samačkog života.
Sve ovo čovjek shvati kad supruga ode kod roditelja na par dana pa zamisli da je nema sedmicu ili mjesec!?
Gospodaru, ne udaljavaj od nas mjesec koji kuću osvijetljava.

Mr. Fahret Kadrić