Kratke dove koje trebate učiti za zaštitu od teških bolesti, za dobar imetak i dobru djecu

Dova za zaštitu od teških bolesti 

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-beresi vel-džunūni vel-džuzāmi ve sejji-il-esкām. 

“Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od lepre, ludila, gube i svake ružne bolesti.”

Dova za lijepo ponašanje, dobar imetak i dobru djecu 

Allāhumme-dž‘al seriretī ħajren min ‘alānijjetī vedž‘al ‘alānijjetī sāliĥaten. Allāhumme innī es-eluke min sāliĥin mā tu’tin-nāse minel-māli vel-evlādi gajrid-dālli velel-mudilli. 

“Allahu moj, učini mi ono što tajim boljim od onoga što ispoljavam, a ono što ispoljavam učini dobrim! Allahu moj, molim Te za dobro koje daješ ljudima od imetka i evlada, koje nije zalutalo, niti druge u zabludu odvodi.”

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!