KOME ČETRDESET LJUDI KLANJA DŽENAZU ALLAH IM…

Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je, kad mu je u Kudejdu ili Usfanu umrlo jedno dijete, rekao Kurejbu:
– Vidi koliko se ljudi skupilo da klanja dženazu!
On je izašao, pre brojao ljude koji su se sakupili i obavijestio ga.
– Kažeš da ih je četrdeset? – reče on.
– Da! – odgovorio sam.
– Iznesite ga! – reče – Ćuo sam Božijeg Poslanika, a.s., kad kaže:
“Svakom muslimanu koji umre pa mu četrdeset ljudi, koji širk Allahu ne čine, klanja dženazu, Allah ukabuli njihovu dovu za njega! ”

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 218.