KOLIKO SE AKIKA KOLJE BLIZANCIMA

itanje:

Ako se rode blizanci, da li se za svako od njih kolje po akika?

Odgovor:

Nema razilaženja među islamskim učenjacima da se za svako novorođenče kolje zasebna akika iako se radilo o blizancima. (Vidjeti: Et-Temhid, 4/313, i El-Istizkar, 5/553.)

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović