KO SU DŽINNI I DA LI STVARNO POSTOJE? – PROČITAJTE 20 STVARI KOJE NISTE ZNALI

Lažu svi koji tvrde da imaju kontakt sa svijetom mrtvih, da nas mogu opsijedati duhovi mrtvih, da možemo razgovarati s mrtvima. Jednom riječju laž je da mrtvi mogu učini išta, osim ostati mrtvi do Sudnjeg dana. Tako bar tvrdi islam, monoteistička religija, druga na svijetu po broju sljedbenika, a prva po broju kontroverzi koje izazivaju različite inetrpretacije iste.

Ipak, u jednom se slažu svi poznavaoci islama, i zapadni naučnici koji su izučavaoci i poznavaoci islamske religije i praktičari islama. Osim ljudi i anđela (meleka) Bog je stvorio i duhovna bića džinne.

Prema islamskom učenju stvoreni su daleko prije ljudi i kao takvi nastanjivali zemlju, ali i planete u Svemiru, obzirom da su stvoreni od bezdimne vatre, dakle kao nematerijalna ljudskom oku nevidljiva bića.

Džinni imaju razum, pamet, lukavost, podlost tj., kao i ljudi – ima ih dobrih i loših. Na našoj planeti ima ih mnogo više nego ljudi i oni nas vide dok mi njih ne.

Osim što se u islamu sam Lucifer naziva Šejtan (šejtan ima korijem u arapskoj riječi koja označava skriveno od pogleda, nevidljivo, ali znači i udaljeno od Božije milosti), šejtanima se nazivaju i loši džinni. Njima je cilj tjerati čovjeka na grijeh kako bi na onom svijetu završio u paklu.

Suprotno vjerovanju onih koji ih prizivaju (vračevi, sihirbazi), džini ne znaju budućnost, ali su glavno oružje vračara kod svih magijskih obreda (i tzv. crne i tzv. bijele magije, jer su džinni izvršioci radnje koju mu naredi vrač, viještac, šaman ili kako god ga nazvali – čarobnjak. I crna i bijela magija se u islamu imenuju zajedničkim pojmom Sihr)

Osim toga, ima ih raznih vrsta: letača, onih koji se zemljom kreću skačući ogromnom brzinom, onih koji su u stanju roniti duboko pod vodom. Žive prosječno od 1.000 do 4.000 godina, a međusobno komuniciraju drastičnom brzinom. Prem islamskom učenju, dug život džina im pomaže da poznaju veliki dio ljudske istorije (pa samim tim i privatne živote brojnih pojedinaca) pa se tako lako i podmetnu tokom seanse za koju su prizivači i oni koji ih slijede ubijeđeni da komuniciraju sa mrtvima. Pošto brzo međusobno komuniciraju, tako brzo mogu dobiti informaciju od džina koji je poznavao baš Vašeg pokojnika i predstavljati se tokom spritualne seanse u njegovo ime – izjavljujući podatke za koje ste sigurni da je samo pokojnik znao.

Džini napadaju uglavnom noću, a najjače u vremenu pred izalazak i odmah nakon zalaska sunca.

Prema islamskom vjerovanju, džinski napadi najčešće pogađaju gornji dio tijela tj. glavu, vrat i grudi. Međutim, teško mogu ući u kuću u kojoj se redovno obavlja molitva, u kojoj nema nečistoće uzrokovane sustanovanjem pasa i mačaka, te teško ulaze u kuće lišene ljudskih i zivotinjskih slika.

Generalno, prilikom odabira boravišta džini daju prednost mjestima koja nisu nastanjena ljudima. Neki od njih nastanjuju smetlišta i otpade, ima ih koji žive u rupama i procjepima a ima i onih koji stanuju među ljudima.

Ifriti su vrsta snažnijih i moćnijih džina od od “običnih” šejtana. Oni koji stanuju među ljudima nazivaju se amirima.

Dakle, prema islamskom vjerovanju:

Džinni su stvarna pojava, i nisu izmišljotina.

Džinni su stvoreni od vatre.

Džinni ima nekoliko vrsta; neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se kreću ogromnom brzinom.

Svaki čovjek ima po jednog džinna uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom cijelog života (karin).

Džinni umiru.

Džinni jedu i piju.

Džinni se mogu pretvarati u razne oblike tj. opsjedaju – pretvaraju se u ljude, u pse, u stoku itd..

Riječ džinn se odnosi na sve vrste džinna, dok se riječ šejtan odnosi samo na one loše.

Najveća smutnja koju voli izazvati i proizvesti šejtan jeste razdvojiti muža i ženu.

Džinnima se kao i ljudima od strane anđela bilježe djela, pa će za dobra djela biti nagrađeni, dok će za loša djela biti kažnjeni.

Džinni će biti proživljeni na Sudnjemu danu, isto kao i ljudi.

Džinni-nevjernici će biti kaznjeni paklom.

Dzinni su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku.

Džinni-vjernici će ući u raj.

Džinni ima muških i ženskih.

Džinni se međusobno žene i plode.

Džinni su obično aktivni noću.

Šejtani ne mogu otvoriti vrata,

Džinni imaju moć nošenja teških stvari, i njihovog prenosa s mjesta na mjesto.

Džinni imaju moć brzog kretanja.

(BOSNIA PRESS)