KO SE VRATI SA PUTOVANJA, NEKA NE ŽURI SA SPOLNIM OPĆENJEM DOK SE SUPRUGA NE DOTJERA

Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha, r.a., daje rekao:
– Bili smo na nekom vojnom pohodu sa Božijim Poslanikom, a.s., pa kad smo se vraćali, brzo sam tjerao svoju, inače sporu, devu. Sustiže me iza leđa neki jahač i kopljem koje je imao podbode je pa ona poleti kao najbrža deva koju si ikad vidio. Obazrijeh se, kad za mnom Božiji Poslanik, a.s., koji me upita:
“Zašto žuriš Džabire?”
– Božiji Poslaniče, ja sam mladoženja – odgovorih mu.
‘Jesi li se oženio djevojkom ili udovicom”, upita.
– Udovicom – rekoh, a on će:
“Što ne uze djevojku, daje zabaviš, a i ona tebe!?”
Kad smo stigli do Medine i spremali se za ulazak, on reče:
“Polahko, da stignemo tek kad već nastupi noć, neka se supruge dotjeraju i izbriju oko stidnih mjesta!”
I još je rekao: ” Kad stigneš kući dobro pamet u glavu!” (Radi eventualnog supruginog hajza).

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 360.