”Ko se čuva i Allah ga čuva” postoji li ovaj ajet u Kur’anu

Pitanje:

Hodža kaže da u Kur’anu stoji: ”Ko se čuva i Allah ga čuva”. Koliko se ja sjećam čitajući Kur’an nisam naišao na te riječi. Možda nisam pažljivo čitao?

 

Odgovor:

Što se tiče navoda da je Allah subhanehu ve te’ala rekao: ‘Čuvaj se ti čuvaću te i Ja.’ Kao što reče nema to u Kur’anu, nego ljudi smatraju da je to nekako logično pošto je Allah dao čovjeku oči, ruke itd. da se sam pomogne, te da ne shvati pogrešno oslonac na Allaha subhanehu ve te’ala. Ali se ne smije to pripisivati Allahu subhanehu ve te’ala, kao da je to ajet, jer nema takvog ajeta. U tom kontekstu ima hadis: “Čuvaj Allaha čuvaće tebe Allah.” Dakle ne čuvaj sebe nego Allaha, pa će tebe On čuvati, što znači robuj Mu i moli Ga i ne griješi Mu biće ti kao Svome evliji zaštitnik. Da li su ljudi nekada koristili ovaj hadis ispravno, pa ga vremenom usljed džehla koji je zavladao preinačili ili je u pitanju što sam ranije rekao Allah najbolje zna.
Abdulmelik Bašić – islambih.org 2000.-2001. god.

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!