KAKAV SI TI PREMA SVOJOJ MAJCI?

Kada bi ti voljena zatražila da joj doneseš srce svoje majke i tako dokažeš svoju ljubav, i ti u mahnitosti svojoj rasporio grudi svoje majke i sa srcem njenim pohitao ka voljenoj pokazati koliko je voliš, te se u toj žurbi sapleo i pao, srce majčino bi te upitalo-JESI LI SE UDARIO, SINKO MOJ?

Autor: Sanin Musa, prof.

Kada bi, zatim, svjestan postao onoga što si učinio, pa krenuo zbog toga sebi nauditi, baciti se sa litice ili podići ruku na sebe, srce majčino bi ti se opet obratilo-SINE MOJ, JEDNOM SI ME UBIO, NEMOJ TO OPET ČINITI!
Tolika je majčinska ljubav, i još veća!

Zato požuri, još danas, padni pred majkom na koljena i noge joj poljubi, i reci-ALLAH DA TE NAGRADI ZA SVE ŠTO SI ZA MENE UČINILA!

O, žalosti za one koji su majke izgubili, izgubili su najvećeg prijatelja i dosta…nek ti ne prođe dan, stoga, a da Allaha ne zamoliš za svoju majku…tako joj se barem malo oduži, a istina je da se majkama nikad odužit nećemo moći!

www.islam-iman.com