Kakav je propis iščitavanja horoskopa radi razonode. Da li je takav postupak razlog da se čovjeku ne prima namaz četrdeset dana?

Pitanje: Kakav je propis iščitavanja horoskopa radi razonode. Da li je takav postupak razlog da se čovjeku ne prima namaz četrdeset dana?

Odgovor: Onaj ko iščitava horoskop, vjerujući u ono o čemu ga on obavejštava , takav je počinio veliki širk, jer je Allahu pripisao druga u Njegovom rububijetu (Allahovoj jednoći u Njegovim djelima). Kaže Uzvišeni:

قل لايعلم من في السموات والأرض الغيبَ إلا الله
„Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna gajb’.” (Neml, 65)

Takođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko dođe vračaru ili gataru i povjeruje u ono što on kaže, takav je zanevjerovao u ono što je objaveljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.” Hadis bilježi imam Ahmed i autori četiri sunena, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.

Što se pak tiče onoga ko iščitava horoskop iz razonode i zabave njega obuhvata prijetnja koja se spominje u drugom hadisu, a to je neprihvatanje namaza četrdeset dana. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi imam Muslim: “Ko dođe vračaru (ar. arraf) pa ga o nečemu pita neće mu biti prihvaćen namaz četrdeset dana.“

Astrologe obuhvata pojam arrafa (vračara), kako je spomenuo šejh Abdur – Rahman el Berrak i drugi učenjaci. Stoga iščitavanje onoga što oni pišu, iz razonode i zabave, je poput pitanja njih. Ako bi neko rekao: Zašto ste poistovjetili propis kada je u hadisu došlo: „Onaj ko dođe vračaru…“, a onaj ko iščitava horoskop ne odlazi njima? Odgovor bi glasio: To što je ovom hadisu došlo na početku: „Ko dođe vračaru…“, ne mijenja suštinu jer je suština hadisa postavljanje pitanja njima, a odlazak njima se spominje zato što je to ono što preovladava kod ljudi, da ljudi uglavnom odlaze vračarima i gatarima a ne suprotno. Zato kažemo da ukoliko bi vračar došao čovjeku kod njegove kuće i domaćin kuće mu postavio pitanje, prijetnja bi i njega obuhvatila iako nije otišao vračaru već je on došao njemu.

Zato kažemo da je otvaranje veb portala, novina, TV-a i tome slično radi iščitavanja, gledanja ili slušanja, iz zabave i razonode, poput odlaska vračarima i gatarima. Onaj ko u to povjeruje, takav je zanevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. A onaj ko u to ne vjeruje već to radi iz igre i zabave, ili radi „ubijanja“ vremena, takvome se namaz ne prima četrdeset dana.

Slično pitanje je postavljeno i šejhu Muhammedu Salihu Munedžidu pa je on odgovorio: „Ko čita horoskop u novinama, ili gleda na TV- u, vjerujući da zvijezde i planete utiču na djela stvorenja, takav je mušrik. Ukoliko pak to radi samo iz zabave takav je griješnik kojem Allah ne prima namaz četrdeset dana.“

A Allah najbolje zna.

islamqa.info/stazomislama.com

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!