KADA JE NAJBOLJE RADITI HIDŽAMU ???

PITANJE: KADA JE NAJBOLJE VADITI HIDŽAMU?
Odgovor: U sunnetu se navode hadisi koji ukazuju da hidžama u
određenim vremenima ima prednosti i posebne odlike i daje veoma
efikasne rezultate, a da nije dozvoljena u drugim vremenima. Međutim,
mnogi hadiski eksperti kritički su se osvrtali na autentičnost ovih predanja.
Ebu Hurejre prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko
uradi hidžamu sedanmaestog, devetnaestog ili dvadesetprvog dana, to će
mu biti lijek protiv svake bolesti.”1112 Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
vadio je hidžamu u ovim diu’lima.1113 U jednom drugom predanju stoji da je
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučivao vađenje hidžame
ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, a zabranjivao poduzimanje ove vrste
liječenja u sljedećim danima: srijedom, petkom, subotom i nedjeljom.1114
Zabilježio ga je i imam Darekutni,· ali kao Ibn Omerove ·riječi, a s dobrim
lancem prenosilaca.1115 Halla! prenosi da Je imam Ahmed prezirao vađenje
hidžame u ovim danima iako spomenuti , hadis nije smatrao
vjerodostojnim.

A Allah najbolje zna.

1110 Tirmizi, u djelu Eš-Šerrwil, str. 189/311, sa ispravnim lancem prenosilaca.
1111 Vidjeti: Zadill-mead, 4/55-56, Fethul-Bari, 10/152, i Tuhfetul-dhvezi, 6/168.
1112 Ebu Davud, 4/4/3861, i Hakim, 4/233/7475. Napomena: ovdje se misli na sedamnaesti,

devetnaesti i dvadeset prvi dan lunarnog mjeseca. · 1113 Tirmizi, 6/168/2051, i Hakim, 4/234/7477. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/885. 1114 Ibn Madže, 2/1153/3487, i H akim, 4/453/8254. Ovo su predanje muhaddisi zabilježili s
više različitih lanaca prenosi laca, i na osnovu toga· še j h Albarii uvrstio 9C! je među dobra
predanja. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/392-395. 1115 Vidjeti: Fethul-Bari, 10/149. . . 1116 Vidjeti: Zadul-mead, 4/60, i Fethul-Bari, 10149.

Odgovorio: Safet Kuduzović