KAD VATRA POSTANE HLADNA I SPASONOSNA

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ibrahimu, a.s., zaprijetili su spaljivanjem na lomači, ali mu u tom trenutku nije došla pomoć od Allaha. Doveli su ga pred lomaču, ali mu ni tada nije došla pomoć. Svezali su ga, ali ni tada pomoć nije došla. Stavili su ga u katapult, no ni tada pomoć nije došla. Sve dok ga nisu iz katapulta bacili na lomaču, u razbuktalu vatru, a onda, u tom trenutku, rečeno je: ”O vatro budi hladna i spas Ibrahimu.” U tom trenutku dolazi spas odakle se čovjek i ne nada. U trenutku kada je pomoć, bez sumnje, najpotrebnija. Iako je situacija za Ibrahima, a.s., bila sve teža i teža, on nijednog trenutka nije očajavao niti gubio nadu u Allahovu pomoći milost i stalno je ponavljao riječi: ”Hasbijallahu ve ni’mel-vekil” – ”Dovoljan mi je Allah i divan je On zaštitnik!”

Stoga uvijek trebamo biti sigurni u Allahovu pomoć i zaštitu i u najtežim trenucima trebamo imati lijepo mišljenje o Allahu.

saff