KAD SE BACAJU KAMENČIĆI NA DŽEMRETIMA?

Pitanje:

Kad se bacaju kamenčići na džemretima?

Odgovor:

Prvo bacanje kamenčića na velikom džemretu, obred koji se obavlja prvog dana Kurbanskog bajrama, traje do zore sljedećeg dana;glede iznemoglih hadžija, žena i djece, riječju, onih što ne mogu podnijeti gužvu, počinje s kraja noći Kurban-bajrama; za one koji mogu podnijeti gužvu ovaj obred počinje nakon sunčeva izlaska prvog dana Kurban-bajrama. Esma b. Ebu Bekr, radijallahu anhum, čekala je da zađe mjesec u noći Kurbanskog bajrama pa bi napustila Muzdelifu, otišla na Minu i bacila kamenčiće na velikom džemretu. Krajnje vrijeme za obavljanje ovog obredajest sunčev zalazak prvog dana Kurban-bajrama. Ako su pak velike gužve, odnosno ako se čovjek nalazi daleko od džemreta i podesno mu je da obred bacanja kamenčića odloži do noći, u tome nema smetnje, ali to neće odgoditi do zore drugog dana Bajrama, to jest do jedanaestog zulhidže.

Kad je riječ o bacanju kamenčića u jedanaestom, dvanaestom i trinaestom danu mjeseca zulhidže, ono počinje od polovine dana, nakon što nastupi vrijeme podne-namaza, i trajedo noći. No, u slučaju nepodnošljive gužve ili bilo koje druge otežavajuće okolnosti, dopušteno je ove obrede odložiti za noć, pa i do zore. U ovim trima danima nije dozvoljeno ovaj obred obaviti prije nastupanja podnevskog namaza, tim prije jer ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao isključivo nakon što sunce prevali polovinu neba – a rekao je: “Usvojite od mene način obavljanja obreda!” (el-Buhari, 83, i Muslim, 1306). Činjenica da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, bacanje kamečića odgađao do podne, kad je vrućina, a sustezao se od njegova obavljanja ujutro, kad je daleko hladnije i, otuda, podesnije, dovoljna je kao dokaz da obred bacanja kamenčića u ovim trima danima nije dopušteno obaviti prije nastupanja podne-namaza. To dokazuje i činjenica da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kamenčiće bacao nakon što sunce pređe zenit, a prije nego što bi obavio podne-namaz. Da nije tako, onda bi obavljanje ovog obreda bilo vrednije obaviti prije podne, da bi se podnevski namaz obavio u prvom vremenu (najvrednije je namaz obaviti u prvom vremenu).

Šejh Muhammed b. Usejmin