JEDENJE SA LJUDIMA KOJI PIJU ALKOHOL ZA ISTIM STOLOM

Pitanje:

Da li je dozvoljeno muslimanu da jede sa kafirima koji piju alkohol za istim stolom ?

Odgovor:

Hvala Allahu. Nije dozvoljeno sjediti sa ljudima koji piju alkohol, bilo da su kafiri ili muslimani. Allah kaže u vezi onoga koji sjedi sa onima koji govore laži ili kufr: …kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite sa njima dok ne stupe u drugi razgovor, inače bićete kao i oni.(4;140). Kaže Taberi: Ovaj ajet je jasan dokaz da nije dozvoljeno sjediti sa lažljivim ljudima bilo koje vrste, kad su zauzeti svojim lažima. Kaže ibn Kesir o zadnjim riječima iz ovoga ajeta:… inače bićete kao i oni, to znači bićete kao i oni u griješenju. Prema hadisu od Džabira ra od Resula savs, se prenosi da je rekao: Ko god vjeruje u Allaha i Sudnji dan, nek ne sjedi za stolom gdje se servira alkohol. Prenosi Tirmizi, Albani ga ocjenjuje kao hasan. Komentatori ovog hadisa kažu: Sve i da ne pije sa njima, sam taj čin sjedenja ja kao da odobrava njihovo loše djelo.

Pa tako nije dozvoljeno sjediti sa njima niti razgovarati, sve i ako sam ne pije alkohol, jer to je kao biti šejtan koji šuti. Ako ih vidiš da piju, upozori ih, pa ako ti ne odgovore, ostavi ih, i kloni ih se. Molimo Allaha da nas sačuva sigurne i čiste. Neka je salavat na Muhameda savs.
Odgovorio: Šejh Salih Al Munedžid (islam-qa.com)