IZJAVA KOJA OSLIKAVA ČAST ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Izjava Brigadira Mirsada Selmanovića Načelnika štaba 5. Korpusa Armije RBiH data u Oktobru 1995. godine govori o časti, dostojanstvu i pravednosti Armije RBiH.

Naime, na pitanje novinara da li ima neku ratnu želju, njegov odgovor je glasio :

“Razumije se, moja želja je da oslobodimo cijelu BiH. Međutim, imam i drugu želju i ona će se ubrzo ostvariti, ako ne bude potpisan mir. Naime, kad smo bili u blokadi, kada su četnici sprječavali prolazak za Bihać humanitranih konvoja, kada su granatirali našu bolnicu, ubijali našu djecu, pojavila mi se ta intimna želja.”

“Kada dovedemo Banjaluku u okruženje, želim da im pokažemo da nismo kao oni. Propuštaćemo im humanitarne konvoje, nećemo im granatirati bolnicu ni civilne objekte, nećemo im ubijati djecu. A poslaćemo im snimke naše mrtve djece koju su oni ubijali po Bihaću, naše bolnice koju su granatirali, slike ljudskog mozga na plafonu bolnice…ima još slika koje ćemo im poslati da vide ”

armijarbih.com