IZIŠLA MU ZMIJA IZ TORBE I …

U vrijeme Isaa, a. s., naišao je jedan čistač. Isa, a. s., s čuđenjem je gledao u njega i rekao: “Ovaj čovjek će u toku ovog sata napustiti ovaj svijet, budite spremni da mu klanjamo dženazu.”
Čistač je otišao za svojim poslom. Nakon proteka jednog sata čistač je ponovo naišao. Isaovi prijatelji su rekli: “Božiji poslaniče, prošao je sat vremena, a onaj čovjek je još živ. Otkuda tebi ona odredba?” Isa, a. s., upitao je čistača kakvo je dobročinstvo uradio u ovom satu?
On je kazao: “Vidio sam dva gladna siromaha, imao sam kod sebe dva hljeba i dao sam im.”
On je dodao: “Nakon toga šta si vidio?” Odgovorio je: “Iz stvari koje sam nosio na leđima izašla je crna zmija i otišla.”
Isa, a.s., rekao je: “Ona odredba je bila pravovaljana, ali sadaka ju je promijenila.”