IZGUBILA JE POVJERENJE U SEBE ZBOG POREĐENJA SA SESTROM SVOGA MUŽA!

Pitanje:

Djevojka sam, imam 20 godina, studiram mašinstvo i hvala Allahu na tome što me je obasuo znanjem i moralom! Moj problem je započeo onda kada sam se usporedila sa sestrom svoga zaručnika, rezultat tog poređenja bio je njegovo jasno očitovanje kako smatra svoju sestru ljepšom od mene, po izgledu i oblačenju. Od tada sam izgubila sigurnost u sebe, ali i povjerenje između sebe i njegove porodice!

Cijelog života nisam bila ljubomorna na bilo koju djevojku, ali sada se suočavam sa ljubomorom prema njegovoj sestri, i to me, najednostavnije rečeno, iznutra razdire! Ljubomora prema njoj počela me je uništavati, kao i moj život s njim, a moje povjerenje je počelo, malo-pomalo, da blijedi.

Koje je rješenje, jer sam prisiljena sarađivati sa njom, čak ću i živjeti sa njima?

Odgovor:

Hvala Allahu!

U greške koje činimo, a da toga nismo ni svjesni spada i to da kopamo po skrivenim tajnama tragajući za nečim, a uopće ne bismo to trebali činiti. Na kraju se razočaramo, doživimo bol, jer smo otkrili više nego što smo htjeli.

Na ovaj način se može posmatrati i tvoj problem, uvažena sestro. U ovome se ogleda tvoja greška; tražiš od zaručnika da donese presudu upoređujući tebe sa njegovom sestrom! Vjerovatno si bila svjesna i prije da postoje razlike između vas dvije, ali si htjela da ih tvoj prosac zanemari i da kaže kako tebe smatra ljepšom i boljom, čime bi zadovoljila svoju žensku prirodu koja voli komplimente i laskanje, onda bi se smirila dobivši potvrdu da si ti u njegovim očima najbolja.

Međutim, suočila si se s onim što je bilo suprotno tvojim željama, čula si ono što nikako nisi htjela, i na kraju si se našla između gubljenja samopouzdanja i pokuđene ljubomore, oneraspoložena i ozlojađena.

Tvoj zaručnik je pogriješio kad se jasno izjasnio u pogledu pitanja koje si mu postavila, iako je mogao to riješiti koristeći dvosmislene izraze. A ti si napravila još veću grešku kad si se upustila u poređenje koje ti je donijelo samo patnju i bol i kad si, indirektno i nenamjerno, kao mjerilo ljepote uzela fizički izgled.Da se ljepota očituje u izgledu i ljepoti tijela, s jedne strane zanemarujući da je Allah podijelio Svoje darove i svako je dobio onoliko ljepote koliko mu je On odredio, a, s druge strane, zanemarujući da istinska ljepota počinje iz duše i manifestuje se kroz djela.

Poštovana sestro, nema sumnje da ti je ovakav stav prouzročio psihološku bol, to je kušnja od Uzvišenog Allaha, jer sve patnje s kojima se čovjek suočava predstavljaju ispitivanje i pročišćenje koje je Uzvišeni podario Svojim robovima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Vjernika neće zadesiti ni koliko ubodtrna ili više od toga, a da ga time Allah ne uzdigne na viši stepen, ili mu zbog toga oprosti neki grijeh.“ (Bilježe Buhari, 5641, i Muslim, 2573.) Zato se strpi i nadaj se nagradi, također neophodno je da se potrudiš kako bi se izbavila iz ove situacije u kojoj si sada, tražeći pomoć u svemu što bi ti moglo olakšati, a najbitnije su sljedeće stvari:

-tražiti utočište kod Uzvišenog Allaha, oslanjajući se na Njega, neprestanim upućivanjem dove da te On izbavi iz te situacije, jer On je jedini u stanju da te izbavi iz stanja u koje si zapala i da ti poboljša položaj. Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže: „Ko se istinski usmjeri ka Allahu, obrati Mu se dovom i učestalo Ga moli, Allah će mu prihvatiti dovu, ostvariti molbu i uslišiti je, otvorit će mu vrata svakog dobra na ovom svijetu i na ahiretu.“ (Preneseno iz djela „Eldževab el-kafi“, 4.)

Najprikladnije vrijeme kada se molbe primaju je posljednja trećina noći, petkom poslije ikindije, između ezana i ikameta, kao i na sedždama;

-biti uvjeren da stvorenja ne posjeduju za sebe koristi niti štetu, već kad bi se cijeli umet sakupio da ti pomogne u nečemu, neće to moći učiniti osim ako ti je to Uzvišeni Allah propisao; isto tako, da se cijeli umet sakupi da ti nanese štetu, oni ti neće naštetiti osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Pera su se podigla, a stranice su prazne. Mora da znaš da su sve stvari u Allahovoj ruci, i On je najzasluženiji da Ga se boji i da se u Njega polažu nade, upućuju Mu se želje; onaj ko bude ustrajan na Allahovoj odredbi, i toga se čvrsto držao, on je najponosniji čovjek, a Uzvišeni Allah propisao je ponos i snagu Svojim robovima koji vjeruju u Njega, u skladu s ajetom: „A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.“ (El-Munafikun, 8);

-popravljanje ličnog psihičkog stanja, ojačavanje samopouzdanja, tako da se osoba pažljivo upozna sa svojim odlikama, pokušavajući otkriti svoje vrijednosti, potom da se posmatraju blagodati i sposobnosti koje ti je Uzvišeni Allah dodijelio, uz zahvalnost, poštovanje, zadovoljstvo i prihvatanje, jer ono što doprinosi da blagodati budu konstantne i što ih uzvisuje jeste zahvalnost;

-prestati s upoređivanjem sebe s drugima, jer, doista, takav način uništava tvoj karakter i prirodu, a strašnije od toga je prezir prema onome što ti je Uzvišeni Allah podario i što ti je namijenio, i nezadovoljstvo Njegovim određenjem, onim što je podario i čime je opskrbio Svoje robove;

-ne zanositi se negativnim mislima, već, koliko god si u mogućnosti, teži Božijoj milosti i podsjećaj sebe na to, ojačaj samopouzdanje u Uzvišenog Allaha, budi zahvalna na onom što ti je On podario i čime te je obasuo;

-odredi svoje opće ciljeve u životu, posebno u bračnom životu, ali vrlo precizno i detaljno, kako bi ti krajnji cilj, koji želiš, bio vrlo jasan, a to će ojaćati tvoje samopouzdanje;

-ljubomorno posmatranje sestre svoga muža povećat će ti samo bol i uništiti samopouzdanje, stoga pokušaj da je istisneš iz okvira svoga života, jer moraš znati da ona nema moć nad tvojim mužem. Dakle, ona ga ne dijeli s tobom, a uskoro će i ona otići od vas i živjeti u svome domu, ili ćeš se pak ti skloniti u sopstvenoj kući sa svojim suprugom. Doći će dan kada niko neće dijeliti tvog supruga a tobom. Allahova robinjo, zašto ovoliko ogorčenje?!;

-njegova bratska ljubav prema sestri i odabirnje ne smije biti razlogom tvoje ljubomore prema njoj, odnosno rušenju mostova između vas. Sjeti se da nije ona ta koja ti je nešto loše uradila ili te povrijedila. Ne dozvoli da vas šejtan zavadi, ili da u sebi posiješ gorčinu zbog njegove sestre, da budeš zavidna, i pazi se da ti ne budeš uzrokom razdora između tvoga zaručnika i njegove sestre, jer ona ima pravo kod njega u skladu s rodbinskim vezama. Pomozi suprugu da izvršava svoje obaveze i pazi se da ne budeš pomagač prokletom šejtanu.

I na kraju, molimo Uzvišenog Allaha da te izbavi iz navedene situacije i da ti pomogne kako bi se sačuvala svakog zla, da popravi odnose između tebe i sestre tvoga muža, da sjedini vaša srca i okupi vas u svakom dobru.

Allah najbolje zna!