Islam je učinio milost uzrokom koji vodi ka Džennetu pa čak ako je samilost usmjerena i prema životinjama

Jedna od najprepoznatljivijih osobina vjere je i ta da je ona vjera miosti. On aje milost za onog ko u nju vjeruje, jer ga čini sretnim na Ovom i Budućem svijetu. Također, ova vjera je milost za čitav ljudski rod, jer naređuje milost naspram slabih, siromašnih, nemoćnih i mlađih. Ova vjera je milost za svako stvorenje, jer zabranjuje pretovaranje životinja više nego što može podnijeti, također i mučenje životinja, a naređuje olakšanje kod njihova klanja. Ovu vjeru, vjeru milosti propisao je Allah Uzvišeni, čije je jedno od svojstava samilost, jer On je Milostivi i Samilosni. Njegov Poslanik, s.a.v.s., koji nam je dostavio ovu vjeru opisan je svojstvom blagosti i milosti.
Rekao je Uzvišeni: „Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicim aje blag i milostiv.“ (Et-Tevbe, 128)
Ustvari, milost je jedno od svojstava vjernika. Rekao je Uzvšeni i Plemeniti: „Muhammed je Allahov Poslanik,  a njegovi  sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.“  (El-Feth, 29)
Također, vjernici međusobno jedni drugima preporučuju samilost.
Rekao je Uzvišeni: „A uz to da je od onih koji vjruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju; oni će biti – sretnici!“ (El-Beled, 17, 18)
Rekao je Resul, s.a.v.s.: „Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti i saosjećanju je kaok primjer jednog tijela, kada se požali jedan njegov ud odazove mu se čitavo tijelo s besanicom i groznicom.“  (Buhari i Muslim)
Također je Resul, s.a.v.s., rekao: „Allah se neće smilovati onome ko se ne smiluje ljudima.“ (Buhari i Muslim)
Islam je učinio milost uzrokom koji vodi ka Džennetu pa čak ako je samilost usmjerena i prema životinjama.
Rekao je Resul, s.a.v.s.: „Dok je neki čovjek išao putem osjećajući žestoku žeđ, naišao je na bunar, sišao u njega, napio se, a zatim izašao, kad pas dahćući jede zemlju od žestoke žeđi , pa reče čovjek: ‘Ovaj pas je ožednio kao što sam i ja bio.’ , pa siđe u bunar, pa napuni svoju obuću vodom, zatim je uze ustima, pope se i napoji psa, pa mu Allah zahvali i oprosti mu.“ Rekoše: „Allahov Poslaniče, pa zar mi imamo nagradu i u ovim životinjama?“ „Za svako živo biće imaćete nagradu.“  Odgovori Poslanik, s.a.v.s.

Plodovi ovog lijepog svojstva među muslimanima:

Jedinstvo islamskog društva, međusobno podržavanje i potpomaganje, blagost jednih prema drugima, širenje ljubavi, povjerenja među njegovim članovima, stalno prisustvo pomagača onome koga zadesi nesreća ili belaji, jer su muslimani samilosni jedni prema drugima. Također, širenje sigurnosti u društvu, jer samilost štiti onoga koga zadesi siromaštvo, potreba ili belaj da ne padne u grijeh i zločin.