Hodža tvrdi da se poslanik brijao – da li je to istina ?

PITANJE:

1. Jedan je imam (tj. hodža) prije nekoliko dana rekao da je Poslanik a.s. ”nekad puštao bradu, nekad je kratio, a nekad se i brijao”. Ove su me riječi jako začudile, pa sam odlučio da pitam o njima, je li to uopšte istina?
ODGOVOR:

Što se tiče riječi kako veliš (hodže) da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekada puštao, nekada kratio, a nekada brijao bradu. Zaista je žalosno, a da nije bilo bi smiješno to čuti, jer dolazi od nekoga ko bi trebao znati to zašto je pitan, ali ako to nije uspjeo znati trebao bi znati da treba šutiti i ne kazivati što ne zna, a ako je i to teško što vjerujem da jeste trebao je znati da mu nije nikako mjesto tu gdje jeste, jer nema ni znanja zato ni straha od Allaha da ne laže na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ono što ne zna. Možda, i zna, ali je bilo interesa da opravda brijanje koje se mnogima sviđa. Istina je da Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije brijao bradu, da je kratio nema dokaza, kao ni da nije. Ali, uvijek je imao bujnu i dugu bradu, a o tome svjedoče brojni hadisi, koji ga opisuju. I svako ko je upućen u Hadis poznaje tu vanjsku osobinu (izgled) Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao potpora tome je i Njegova naredba da se pušta brada što ima snagu obaveze (vadžiba). I obaveza brade je jača od obaveze džerašenja (sunećenja), jer sunećenje neki smatraju mustehabom dok bradu sva ulema smatra vadžibom i zabranjuje brijanje. Još bih volio da nam vlasnik tog otkrića (da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem brijao bradu) nađe za to dokaz samo da bude iz Islamskih izvora, a ne od nekoga hrabrog kao što je sam ko je usput na prelu ili za novine to spomenuo ne uzbijajući da će se ikome dojmiti ili neko zamjeriti, ne pridajući mnogo značenja tome da njihove riječi kada bi bile smrtno ozbiljne nemaju relevantnu težinu. Da nas Allah sačuva olahkog prihvatanja govora o vjeri, a još više samog govora na takav način.

islamradostpravovjerenih blog

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!