GLEDANJE ŽENA U ČASOPISIMA I NA FILMOVIMA

Pitanje:

Da li je dozvoljeno gledanje golih žena u časopisima ili na filmovima?

Odgovor:

Nije dozvoljeno gledanje golih žena niti je dozvoljeno kupovati časopise ili, pak, video kasete sa slikama i kadrovima golih žena. Štaviše, dužnost je to spaliti, kako se ne bi proširivalo zlo i pojavio nemoral zbog postojanja uzročnika tog nemorala.

Šejh Ibn-Džibrin

Fetve o ženskim pitanjima-sakupio Muhammed el-Musnid 178. str.