EVO ŠTA SE NALAZI IZNAD KABE?

U hadisima se navodi da je nebeska Kaba (Bejtul-mamur) na nebu u ravnini s ovosvjetskom Kabom, i kada bi pala, pala bi na nju. (Taberi, u djelu Džamiul-bejan, 17/24/25004.) Ovaj hadis prenesen je s nekoliko različitih lanaca prenosilaca koji pojačavaju jedni druge. (Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/857-860.)

Bejtul-ma’mur je, kako se prenosi, lociran na istom pravcu (vertikali), tačno iznad Kabe u Meki. Nepregledne mase meleka svakog trena hodočaste ovu ”nebesku Kabu”, slaveći i veličajući dragog Allaha i tako ta veličanstvena ljepota zikra (spominjanja) i slavljenja dragog Allaha nikada ne prestaje … neopisiva ljepota kojom se dragi Allah čak i ”zaklinje”:

Tako Mi Gore (Vet-Turi), i Knjige u retke napisane (ve kitabin mestur), na koži razvijenoj (fi reqqin menšur), i Hrama poklonika punog (vel bejtil-ma’mur).. (52:1-4)

Kada je upitan o Bejtul-mamuru, Alija, radijallahu anhu, odgovorio je: “To je kuća na nebu, i u ravnini je s Kabom. Njena svetost na nebu jeste kao svetost Kabe na Zemlji.” (Taberi, 17/23/25000, i Abdurrezzak, 5/29/8878.) A Allah najbolje zna.

svjetlo dunjajluka.com