EBU BEKR,R.A., JE KAO VLADAR ČISTIO KUĆU, PRAO ODJEĆU I SPREMAO HRANU SLIJEPOJ ŽENI

Vladareva briga za nemoćne

Omer bin el-Hattab je primjetio kako Ebu Bekr kao halifa, svakog petka obilazi jednu kuću na kraju Medine. Kada bi iz nje izašao, na licu i odjeći bi mu se primjećivali tragovi prašine. Jednog dana hazreti Omer ga je pratio. Nakon što Ebu Bekr izađe, hazreti Omer pokuca na vrata te kuće, kad tamo jedna slijepa žena, troje djece i ovca. Pitao je: “Ko je ovaj što vam dolazi?” Žena je odgovorila: “Tako mi Allaha ne znam! Ovaj čovjek dolazi svakog petka po sabahu, počisti kuću, opere nam odjeću, skuha hranu i pomuze ovcu. Tako radi svaki put.” Omer zaplaka i reče: “Zar da se umorim nakon tebe, vladaru pravovjernih.

Obrada: www.novihorizonti.ba