DŽINNICA ĆE IZAĆI POD JEDNIM USLOVOM, SUBHAN’ALLAH!

Doveli su jednog mladića na rukju, imao je oko dvadesetpet godina; iz poznate alimske porodice – i sam je bio nadprosječno učen! Imao je strašne noćne more!
Nakon haman čejrek saHta učenja i “šaketanja”, javi se džinnkinja na njegova usta! Zaljubljena je u njega i neće izaći! Ne da mu da sebi nađe curu pa da se oženi – on je njen! Kidala ga je.
Brat koji je učio rukju, “pritisn’o” je učiti ajete o kazni za zinaluk. Popustila je i javila se drugi put: izaći će ali ima USLOV!

U ovakvim slučajevima, ako se uvjeti ne kose sa Šerijatom i ako su ispunjivi, može se izaći u susret.

Uslov je bio: Ona pristaje da izađe iznjegovog tijela, ako on počne PUŠITI!
Subhanallah!
Uvjeren sam da se preko smrada i otrova od cigara džinnima (šejtanima) otvara “put” u tijelo insana i da je grijeh konzumiranja duhana ustvari konstantna veza (put) između Šejtana i čovjekove nutrine u kojoj je duša čovjeka, njegovo srce i mozak.
Ovo tvrdim pozivajući se na dugogodišnje lično iskustvo učenja rukji pušačima i nepušačima.

Brat nije pristao na ovakav uslov i nastavio je učiti rukju dok nije nestalo reakcija na učenje Kur’ana.

FACIT:
Dragi brate i sestro, ako si od onih kojima je Šejtan l.a. ovu zabludu i grijeh učinio lijepim, budite jaki i okanite se ovog grijeha kako Šejtan preko njega ne bi napadao vaša srca i vaše duše!
Žalosno je i sramotno vidjeti, čak neka javna i poznata lica, kako bez imalo stida javno manifestuju činjenje ovog grijeha i reklamiraju šejtansku konekciju.

Fuad Seferagić