DRAGI MUSLIMANI: Ne postoji ništa vrednije, važnije, ljepše, i ništa potpunije od ove riječi

Ove riječi su kapija ili prag Kur’ana

Ne postoji ništa vrednije, ništa važnije, ništa ljepše, ništa potpunije i sveobuhvatnije od riječi ELHAMDULILLAH. Ove riječi su kapija ili prag Kur’ana. U ovim riječima krije se cjelokupna poruka Kur’ana. Ove riječi su Kur’an.

Hamd je stil života svakog muslimana. Musliman je zahvalan prvenstveno dragom Bogu, zbog toga i živi, a zahvalan je i ljudima (roditeljima, učiteljima, braći i sestrama, prijateljima, rođacima, komšijama, čestitim ljudima). U jednom hadisu naš Pejgamber a.s. kaže: Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Bogu.

Šta se to dešava s čovjekom pa mu je nekako najteže izustiti riječ hvala. Kažu neki istraživači da se riječ ‘hvala’ kod nas rijetko čuje u svakodnevnim komunikacijama. Kako je to moguće? Kako je moguće da muslimani ne koriste ovu riječ a da s njom Kur’an Plemeniti počinje?

Nadati se da će muslimani početi učiti Kur’an a sve neke druge knjige, brošure, fetve, pamflete, staviti u drugi plan ili odložiti. Kur’anu se prilazi s glave a to je sura Fatiha i kelima Hamda. Svaki drugi pristup je banaliziranje vjere i univerzalne poruke časnog Kur’ana.

religis.com

Portal Svjetlo Dunjaluka