DOVI I TVOJA DOVA ĆE BITI USLIŠANA!

– Mladićima i djevojkama se najlakše prima dova. Zbog čega? Zbog toga što su njihovi troškovi halal, bez obzira kako su njihovi roditelji stekli taj imetak. Omladino, vaša dova je bliža uslišenju od dove odraslih. Kod odraslih ima problema. A Allah najbolje zna kakva je naša imovina. Bože, olakšaj! Ali vaša dova je bliža da bude uslišana. A dova djece je još bliža, bliža i bliža uslišenju. Zbog toga je Ebu-Hurejre sa sobom vodio malu djecu od deset i dvanaest godina i podučavao ih Kur’anu. Kada bi završili, rekao bi im: „Podignite ruke i recite: ‘Bože, oprosti Ebu-Hurejri’.“
Tako mi Allaha, to su bili ljudi koji su znali šta hoće.