DOVA OBESPRAVLJENOG

DOVA OBESPRAVLJENOG
„Kada je Allahov Poslanik, a.s., odlučio da pošalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je riječima:
„Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor.” (Bilježi Buhari)

Salih ef. Haušić