DOVA NA MEZARLUKU

Svrha obilaska kaburova je da bi se primila pouka, da se covjek prisjeti smrti i pripremi za susret sa smrcu (tj. vjeruje i cini dobra djela) i ne ide se na mezarje sa nijjetom da bi se tamo ucila neka dova.
Poslanik sallAllahu alejhi we sellem je prilikom posjete mezaristanu ucio sljedecu dovu:

“E-s-selamu alejkum ehle-l-dijari mine-l-mu’minine ve-l muslimine
ve inna, inšaAllahu bikum lahikune. Neselu-l-Lahe lena ve lekumu-l-afijete”

  • Prijevod:

-Mir s vama, stanovnici smrtnickih domova vjernika muslimana! Mi
cemo se, ako Allah da, prikljuciti vama! Allaha molimo da nama i vama
oprost Svoj dadne! (hadis bilježi Muslim)

islamzivot

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!