DOVA KADA PUŠE VELIKI VJETAR – PROUČITE I PODIJELITE VEČERAS

Kada bi se uskovitlao jâk vjetar, Poslanik a.s. bi učio: “Allahu moj, molim Te za njegovo dobro i dobro onoga što je u njemu i što on donosi, i utječem Ti se od njegovog zla, i zla u njemu i onoga što on donosi”.