Dok su se drugi rashlađivali, ja sam kao postač bio u potpunom rahatluku, Elhamdulillah!

Moram da vam ispričam jedan istinit događaj koji mi se desio. Znao sam da taj dan moram na put, sehurio sam i razmišljao hoću li izdržati sa postom taj dan jer je bilo vruće a trebalo se voziti u kombiju punom ljudi koji nije imao klimu ali sam odlučio da ću postiti pod svaku cijenu taj dan. Kad sam završio sa sehurom, zapostio sam i polako počeo da pakujem stvari koje ću ponijeti taj dan. I napokon je došao trenutak kad je trebalo da se pođe na put, otišao sam na autobusnu stanicu i kupio kartu. Sjeo sam u kombi koji prevozi putnike i neki od putnika su isto ušli dok ćemo drugo pokupiti u toku puta.

Krenuli smo na put, šofer se zaustavio na još par stanica dok nisu svi putnici ušli i onda smo svi zajedno krenuli na put u kombiju bez klime i zagušljivom prostoru, jer realno u tako malom prostoru sa puno insana, zrak mora biti zagušljiv i nepodnošljiv, pogotovo za jednog postača. Međutim tad sam primjetio nešto zaista čudno, primjetio sam da se putnici polako olakšavaju odjeće tako da im bude što ugodnije tokom vožnje onoliko koliko je to bilo moguće. Neki su čak se osvježavali pićem ne obazirući se da li neko posti u vozilu ili ne. Posmatrajući te ljude ja sam shvatio da osjećam rahatluk te da mi nije vruće, niti osjećam ikakvu žeđ, još sam plus primjetio da sam još uvijek u dukserici koju sam obukao tog jutra jer je jutro bilo malo svježije da ne kažem hladnije. Subhanallah, mislim se u sebi kako Allah misli na svoje pokorne robove, olakša im post čak i u tako naočigled teškim uvjetima. Ja znam da sam kao putnik mogao da prekinem post ali vjerujte da mi to nije bilo ni na kraju pameti u toj situaciji gdje sam kao što rekoh već, osjećao potpuni rahatluk, hvala Allahu Gospodaru svih svjetova.

I na kraju jedan ajet o postu bitan za pročitati: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, i to određeni broj dana – da biste bili bogobojazni. A ko od vas bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga teško podnose – otkupnina je jednog siromaha nahraniti. A ko dobrovoljno učini i više – to je za njega bolje. A da postite bolje vam je neka znate. (El-Bekare, 183-184)

Budimo bogobojazni draga braćo i sestre i postimo mjesec Ramazan, jer kao što Allah u Kur’anu Časnom kaže: A da postite bolje vam je neka znate.” 

A vjerujte mi na riječ post nam može donijeti samo dobro i u duhovnom i u fizičkom smislu. Da nam se Allah smiluje svima, oprosti nam grijehe, ukabuli naš post i dobra djela i sve zajedno nas spoji u Džennetu. Amin ja Rabbi.