DAO JE SADAKU KRADLJIVCU !

“Neki čovjek je rekao: ‘Udijeliću sadaku.’ ‘Izašao je i stavio je u ruke kradljivca. Ujutro su pričali da je neko dao sadaku lopovu, a on je rekao: ‘Bože, hvala ti! Udijeliću sadaku.’ Izađe sa sadakom i stavi je u ruku bludnici. Ujutro su pričali da je sinoć data sadaka bludnici, a on je rekao: ‘Bože, hvala ti za bludnicu! Udijeliću sadaku.’ Izađe sa sadakom i stavi je u ruku bogatašu. Ujutro su pričali da je data sadaka bogatašu. On reče: ‘Bože, hvala ti na kradljivcu, bludnici i bogatašu.’ Potom mu se ukazalo i bilo mu rečeno: ‘Tvoje sadake kradljivcu što se tiče, možda će se uzdržati od dalje krađe, bludnica će se možda čuvati bluda, a bogataš će možda izvući pouku pa početi dijeliti od onoga što mu je Allah dao.’”
[Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu]