Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću, imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije?

Pitanje: Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću, imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije?

Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže, r.a, kad je Džibril, a.s, došao Muhammedu, s.a.v.s.) to se odnosi na situaciju kada ježena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko nevidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. Ukoliko postoji mogućnost da je, dok je ukući, vidi muška osoba koja joj je mahrem, pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine), a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem, pokrit će sve osim lica i šaka. Dakle, bilo da je u kući ili van kuće za ženu, u pogledu pokrivanja,važe ista pravila, jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide.

Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momkom za kog se mislim udati?

Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti, kao muž i supruga, susresti. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja, da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor, da ne bude korak ka nemoralu. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove, nema smetnje, inša-Allah, da razgovarate, u granicama potrebe, o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. Riječ ašikovanje, kako se meni čini, u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Pitanje: Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. Da li je moj brak šerijatski valjan?

Odgovor: Da, tvoj brak je šerijatski ispravan, imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. (Vidi: El-Bekare, 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. Naime, razvod braka (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). Kada je Poslanik, s.a.v.s, čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu, naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati, i da je tek u drugom periodu čistoće pusti, ako hoće. (Vidi: Sahiu-l-Buhari, ”Kitabut-talak”, br. 5252)

Na pitanja odgovora doc. dr. Šukri H. Ramić , dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici i član Rijaseta islamske zajednice u BiH

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!