Da li treba učiti suru Jasin pri useljavanju u kuću?

Pitanje: Upravo sam preselio u novu kuću i moji roditelji žele da obilježe to jednim svečanošću gdje bi se trebali moji roditelji, prijatelji i druga djeca sastati i učiti zajedno suru Yasin. Cilj činjenja ovoga jeste raširiti Allahovu riječ u kući i sačuvati je od šejtana. Da li je ovo pravilno ili pogrešno?

Odgovor (šejh Husejn al-Jaburi, profesor na Umm al-Qura Univerzitetu):
Musliman treba da uči Kur’an konstatno, za šta će biti nagrađen. Vjernik koji uči Kur’an će biti nagrađen za svako slovo koje prouči, što je od beskonačne milosti Allahove, subhanehu we te’ala, koju On daruje na koga On hoće.

Učenje Kur’ana je doozvoljeno u svim dozvoljenim okolnostima i čak i u nekim posebnim situacijama kao što je tretman protiv raznih bolesti i traženje zaštite od zla ljudi i džinna.

Međutim, ono što Vi opisujete jeste da Vaš otac ima namjeru da skupi zajedno njegove prijatelje i njihove sinove da uče suru Yasin, zato što ste preselili u novu kuću. Smatram to kao čin nedozvoljene novotarije zbog načina na koji se provodi.

Inače, nama je dozvoljeno da se sastanemo zajedno radi sjećanja na Allaha i da učimo određene dijelove Kur’ana i sunneta ili radi nekih islamskih dozvoljenih poslova. Za ovo će svako biti nagrađen.

Poslanik, alejhi selam, je rekao: “Svaka grupa koja se sastane zajedno radi sjećanja na Allaha će biti okružena melekima, prekrivena milošću, blagoslovljena mirom, i Allah će ih se sjeiti u društvu Njegovih meleka.”

Mu’avija prenosi da je Poslanik, alejhi selam, prošao pored grupe ashaba, dok su sjedili zajedno u krugu, i upitao ih: “Šta vas je navelo da sjedite tu?” Oni odgovoriše: “Sjedimo ovdje da bismo se sjećali Allaha i da Ga slavimo.” Poslanik, alejhi selam, reče: “Džibril mi je upravo došao i obavijestio me da Allah izrazito priča o vama pred Njegovim melekima”.

Muslimanu je dozvoljeno da štiti sebe, svoj novac i kuću kad god ulazi u nju privremeno ili trajno boraveći u njoj. Poslanik, alejhi selam, je rekao: “Ko god živi na nekom mjestu, i kaže: ‘Tražim utočište kod Allaha riječima od zla svega što je stvorio’, neće biti povrijeđen sve dok ne napusti to mjesto”.

Izvor: http://en.islamtoday.net/node/1204
Odgovorio: Šejh Husejn al-Jaburi, profesor na Umm al-Qura Univerzitetu
Prevod: Amina Mujela
Obrada: www.islam-iman.com

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!