DA LI MUSLIMANI TREBA DA GLASAJU NA IZBORIMA?

Pitanje:

Da li muslimani treba da glasaju na izborima?
Odgovor:
Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i
sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. Ukoliko bi bilo više takvih partija, tadi bi
muslimani imali izbor, ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja; znači ona
koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. To zbog toga što Allah,
dž.š, naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. (Vidi: “Ez-Zumer”, 55.) U ovakvoj
situaciji, kada nemamo nijedne islamske demokratske partije, a kao muslimani ne možemo u
potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene
šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. (Između
dva zla, bira se ono koje je manje.) Prema tome, vjernicima bih preporučio da glasaju za one
koji će nabolje zastupati njihove interese, tj. za one koji
će promovisati pravdu, koji neće krasti i
gledati samo svoje interese, koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije, bluda, laži,
ogovaranja, licemjerstva itd.) Npr. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana
osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten, pravedan, ali hoće popiti,
glasajte za drugog, jer je on manje zlo.
Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju,
jer imati partiju, imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. Nažalost,
mi taj farz još nismo izvršili.
Dr. Šukri Ramić