DA LI JE ZA VRIJEME DOK SE UČI ETEHIJJATU BOLJE DRŽATI KAŽIPRST STALNO UZDIGNUT ILI GA STALNO DRŽATI U POKRETU?

Poslanikova, s.a.v.s, praksa bila je da kada spomene Allahovo, dž.š, ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo, dž.š, ime pri učenju Etehijjatu. Normalno, pokazivanje kako je Allah, dž.š, jedan, dakle, izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. Međutim, treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. Otuda, pokretanje desnog kažiprsta, dok se uči Etehijjatu u namazu, treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. onaj ko ne vodi računa o svome namazu, nego o tuđem). Nadalje, kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. Dakle, kada kažemo “ettehijjatu lillahi”, polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad, zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. Prema tome, ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo, niti ga treba stalno držati uzdignutim, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Dr. Šukri Ramić

Leave a Reply

Your email address will not be published.