DA LI IMAM ABDEST ILI NE KADA SAM U NEDOUMICI?

PITANJE:

Kakav je tretman čovjeka koji je u nedoumici da li je izgubio abdest ili ne?

ODGOVOR:

U slučaju kada je čovjek u nedoumici da li je izgubio sabdest ili ne ono što se smatra punovažnim i osnovom jeste da je čovjek pri abdestu (čistoći) i da ta nedoumica nema nikakvog uticaja. Takav stav se temelji na riječima Vjerovijesnika a.s., kada je upitan o čovjeku koji tokom namaza osjeti nešto i u kojima se kaže: „…Neće prekinuti namaz sve dok ne čuje glas (puštanja vjetra) i osjeti smrad.“

Vjerovijesnik a.s. objasnio je da je u slučaju ovoga čovjeka punovažan abdest sve dok ne bude siguran u to da je on izgubljen. Sve dok se radi samo o nedoumici, takav čovjek ima abdest i može klanjati, tavafiti i učiti Kur’an… To je ono što je osnovno i punovažno. Hvala Allahu na lahkoći i uzvišenosti vjere islama.

Šejh Ibn-Baz

Fetve o ženskim pitanjima, Muhammed El-Musnid