ČUDO, CVIJET SE OTVARA KADA ČUJE EZAN! POGLEDAJTE

Ovaj nesvakidašnji prizor je dokaz Allahove moći i značaja samog ezana.Allahov Poslanik kazao je: “Glas ezana neće čuti nijedan džin, nijedan čovjek, niti bilo šta drugo a da mujezinu na Sudnjem danu neće posvjedočiti.” (Buhari, od Ebu Seida)